PROJECTE D'URBANITZACIÓ VIAL PASSATGE DEL RIU CARDENER, MANRESA