PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON 1 DEL SECTOR IND. "CAN SINGLA"