Escola Taller Cardona

Es sol·licita al INEM, per l’ajuntament de Cardona, la concessió de l’Escola, concedint-se com a primera escola a les comarques centrals, amb formació de pica-pedrers, fusters i paletes, donant resposta a les necessitats d’uns oficis pels alumnes que no podien accedir a altre escolarització.