15 HABITATGES A MANRESA

 Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb habitatges de diverses tipologies. Façana obra vista manual a la part massissa i grans obertures en balcons i finestrals a la façana principal amb un total de 15 habitatges.

Promotor
Chicalco SL

 

Promotor
Constructor Promollob SL

 

Equip tècnic
Daniel Gibert i Miquel Àngel Prunés