8 Habitatges a Manresa

Edifici plurifamiliar aïllat, amb una tipologia de 2 habitatges de 3 dormitoris per planta. Es tracta d’un projecte amb una volumetria i façanes singulars, amb obra vista manual i balcons de vidre de mirall.

 

La planta baixa té una servitud de pas públic al pati interior d’illa.

Promotor
Perspectiva Angular SL

 

Constructora
Contractista Buyanha el Hachmi

 

Equip tècnic
Albert Sos , Ramon Bacardit i Miquel Àngel Prunés