9 Habitatges a Manresa

Edifici entre mitgeres, amb una tipologia de 2 habitatges passants per planta amb un programa poc habitual de 5 dormitoris (finalment un dels habitatges es va dividir en dos unitats).  A la planta baixa es van preveure locals comercials i al soterrani, que es va haver d’executar amb pilotatge per les condicions del terreny, l’aparcament que es va connectar amb un altre existent a la finca veïna. La façana de l’edifici, d’obra vista manual, està marcada pel ritme dels balcons i jardineres correguts d’obra vista manual a cada planta.

Promotor
Edipolis SA

 

Constructora
Construccions Bonavista SL

 

Equip tècnic
Antoni Cortina, Albert Sos, Arquitectes Tècnics.
Francesc Cols i Miquel Àngel Prunés, Arquitectes.