Habitatge Unifamiliar a Taradell

Projecte d’habitatge unifamiliar aïllat situat a Taradell de 445 m2, en una finca de geometria allargada i amb una ordenació urbanística que limitava significativament la ubicació de l’habitatge, com els tipus de material d’acabats de façana. Es va optar per una ordenació en L oberta a l’espai lliure de la parcel.la i la piscina a la part posterior. Es destacable l’aprofitament de la pedra extreta en la fase d’excavació per l’aplacat de pedra seca i la utilització d’energia geotèrmica per la climatització.

Constructora
Contractista Isidre Sayos SL

 

Equip tècnic
Clara Riba i Miquel Àngel Prunés