Torre Vinyes

Projecte de recuperar les bigues de fusta originals de la coberta en molt mal estat de l’antiga casa de segona residència o d’estiueig de la família Vinyes. Repicats de totes les façanes, treballs de reforç estructural, reposició del teulat, treballs de ferrer, estucat i pintor.

Equip Tècnic
Miquel Àngel Prunés