OBRA ESCALA ESCOLA TALLER. CARDONA

Un cop els alumnes van estar formats, es van realitzar convenis per poder treballar en el mon laboral real, podent apreciar la seva formació, els va servir per aconseguir una motivació, per la seva professió futura, molt apreciada en el mon de la construcció. A Cardona feia falta aquests tipus de professionals.