Obra EDIFICI Escola Taller. Cardona

Els tallers on els alumnes tindran que realitzar les seves pràctiques, son construïts i realitzats pels propis alumnes i els seus professors. Els bancs de fusta dels pica-pedrers, els forjats de l’edifici i els elements constructius necessaris, son executats en els tallers de la mateixa escola.