Nau Industrial Sawima

Nau industrial formada per planta baixa per recepció de mercaderies i planta primera per serveis pel personal: vestidors, menjador, sala de descans.

Promotor
Sawima SL

 

Constructora
Construccions Bonavista SL

 

Equip Tècnic
Antoni Cortina Vila i Miquel Àngel Prunés