Nau Industrial Publicaciones HERES

Nau-magatzem a l’Hospitalet del Llobregat, per  l’emmagatzemat dels excedents de producció d’una empresa d’edicions i distribucions de revistes periòdiques.

 

El desenvolupament d’un programa de magatzem i utilització de sistemes prefabricats de distribució, son dos elements inicials per donar resposta a una necessitat molt concreta.

 

El programa d’un edifici d’una planta lo més diàfana possible, en la que l’ocupació d’oficines, vestidors i serveis, és merament anecdòtica. En aparença d’un sol nivell, que en realitat son dos, amb una puresa geomètrica que es veu alterada únicament a la façana principal de la qual surt un cos curvilini, ocupat per oficines.

Promotor
Publicaciones Heres SL

 

Constructora
Constructora d’Aro SA

 

Equip Tècnic
Joan Fernandez, Arquitecte Tècnic.
Ferran Salo i Miquel Àngel Prunés, Arquitectes