Nau Industrial PK Ginjoler

Transformació del pati interior d’illa per la ubicació de nou pàrquing de vehicles de pupil·latge.

Aprofitant un espai interior, es realitza en dues plantes una nova edificació lleugera. La planta superior, amb lluernaris de grans dimensions per il·luminació diürna natural.

Promotor
Edipolis SA

 

Constructora
Seipe SL

 

Equip Tècnic
Antoni Cortina Vila i Miquel Àngel Prunés