Nau Industrial Inoxforma

Ampliació de nau industrial subsidiària com a magatzem de la nau principal a Manresa.

Promotor
Inoxforma SL

 

Constructora
Construccions Bonavista SL

 

Equip Tècnic
Antoni Cortina Vila i Miquel Àngel Prunés