Apartament a Puigcerdà, Girona

Reforma d’espai sotacoberta.

Constructora
Ger Construccions SL

 

Equip Tècnic
Miquel Àngel Prunés