60 habitatges A olesa de montserrat

Projecte de 5 edificis plurifamiliars a tres carrers, per 60 habitatges de protecció oficial.

Promotor
Habitatges Joves SL

 

Equip tècnic
Artur Gispert i Miquel Àngel Prunés