Habitatge Unifamiliar a St. Salvador de Guardiola

Edifici unifamiliar de segona residencia amb parcel·la de 10.000 m2.

 

Programa complert a la planta primera que també es desenvolupa per la part posterior a nivell del terreny. Construïda amb materials bàsics per intentar abaratir els costos del conjunt, el mur de façana es revesteix amb un estucat de marbre.

Equip tècnic
Antoni Cortina Vila i Miquel Àngel Prunés