Habitatge Unifamiliar a St. Joan

Conjunt de dos habitatges unifamiliars aparellats entre mitgeres.

Constructora
Promsol SL

 

Equip tècnic
Joan Fernandez i Miquel Àngel Prunés