Habitatge Unifamiliar a Santpedor

Habitatge unifamiliar aïllat de 385 m2, que es desenvolupa en planta soterrani, baixa i primera. El programa principal de l’habitatge es situa en planta baixa, destinant la planta soterrani a aparcament i sales tècniques i la planta primera a un estudi amb sortida a una gran terrassa. La imatge exterior de l’habitatge son una sèrie de volums d’obra i voladissos a diferents nivells per integrar-se a la topografia en pendent del solar.

Constructora
Construccions Promollob SL

 

Equip tècnic
Daniel Gibert i Miquel Àngel Prunés