Habitatge Unifamiliar a Marganell

Renovació integral d’un habitatge preexistent situat a Marganell, en un solar en tester que donava a dos carrers, amb un programa molt reduït.

Constructora
Costa SL

 

Equip tècnic
Daniel Gibert i Miquel Àngel Prunés