Habitatge Unifamiliar a tona

Habitatge unifamiliar aïllat de 420 m2, que es desenvolupa en planta baixa i primera. L’habitatge es desenvolupa amb una geometria en creu, amb una coberta a 4 aigües. A la planta baixa s’ubica el programa principal de l’habitatge i a la planta primera els dormitoris i l’estudi. La imatge de l’edifici és resolt amb una coberta volada en tot el perímetre, amb façanes amb aplacat de fusta i pedra i grans obertures a les estances principals.

Constructora
Obres Precamp SL

Equip tècnic
Daniel Gibert i Miquel Àngel Prunés