Apartament a la Fosca. Palamós, Girona

Reforma d’un segon apartament de 60 m2 situat a la Fosca ( Palamós ) amb unes condicions molt similars a l’actuació anterior.

Constructora
Construccions Josep Preseguer

 

Equip Tècnic
Miquel Àngel Prunés