30 HABITATGES A MANRESA

Conjunt edificatori situat a la cantonada de tres carrers amb 4 edificis plurifamiliars entre mitgeres amb un total de 30 habitatges. Els edificis tenen una tipologia diversa per planta, amb habitatges de 3 i 4 dormitoris, tots amb terrassa i la majoria amb ventilació creuada. Es van preveure locals i aparcaments en planta baixa i un aparcament comunitari en planta soterrani. Les façanes de l’edifici tenen una imatge marcada pel ritme de les tribunes, emmarcades pels matxons d’obra vista manual de la resta de la façana i per les obertures de les escales comunitàries. La façana del conjunt es remata amb una llosa volada de formigó vist a la última planta que dóna continuat i fa de remat de la formalització de la façana de tot el conjunt arquitectònic.

Promotor
Grupo Sanchez SL

 

Constructora
Grupo Sanchez SL

 

Equip tècnic
Artur Gispert, Joan Fernández i Miquel Àngel Prunés