Edifici Pielsa

A l’edifici industrial en composició de la façana principal neo-clàssica, es va realitzar una transformació total de nous usos i ampliació del sostre edificat.

Amb mitjans mecànics, estructura metàl·lica de mecanotubo i peus de formigó, es va mantenir la façana de pedra original neo-clàssica que dona al carrer Carrió de Manresa, dotant al nou conjunt de nova planta soterrani per aparcament de vehicles, planta baixa comercial, entresol d’oficines i habitatge i la resta de plantes habitatges de grans dimensions personalitzats.

Un cop acabada l’obra és va il·luminar la façana principal per recuperar l’esperit original i posar en valor el patrimoni industrial de la ciutat.

Promotor
Promocions Cor de Catalunya SL

 

Constructora
Construcciones Jose Antonio Sanchez Santamaria, SL

 

Equip Tècnic
Artur Gispert, Joan Fernández, Josep Mª Roma i Miquel Àngel Prunés