Despatx Prunés Arquitectes

Rehabilitació per reconvertir una antiga consulta i vivenda d’odontòleg situada en un edifici modernista catalogat, en estudi d’arquitectura. La intervenció neix basada en dos conceptes, l’adequació dels espais de treball a les noves necessitats i la voluntat de recuperació dels elements arquitectònics i decoratius de l’edifici modernista obra de l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa l’any 1906. La nova distribució del serveis, les sales de grans dimensions i les noves obertures configuren una sèrie de transparències, profunditats i nous eixos visuals. Es potencien les obertures originals.

Promotor
Prunes Arquitectes SL

 

Constructora
Consmedel SL

 

Equip Tècnic
Artur Gispert, Josep M. Roma  i Miquel Àngel Prunés