AMPLIACIÓ ACTIVITAT CASA DE COLONIES, SANT SALVADOR DE GUARDIOLA