81 Habitatges a Manresa

Conjunt residencial de 81 habitatges organitzats en tres torres, amb un soterrani compartit destinat a aparcament i espais comunitaris enjardinats i de lleure al voltant de les edificacions. Els edificis preveuen una tipologia de 4 habitatges per planta, amb grans terrasses, ben orientats i tipologies de 2, 3 i 4 dormitoris.

Promotor
Promocions Cor de Catalunya SL

 

Constructora
Grupo Sànchez SL

 

Equip tècnic
Artur Gispert, Joan Fernández i Miquel Àngel Prunés