5 Habitatges a St. Vicenç Castellet

Edifici entre mitgeres, amb una tipologia de 2 habitatges de 2 dormitoris per planta, amb els aparcament i un petit habitatge en planta baixa. L’edifici disposa d’una petita tribuna revestida amb aplacat de pedra igual que la planta baixa, obertures revestides d’alumini i emmarcades d’obra vista i balcons de vidre.

Promotor
Promocions Bages Sud SL

 

Equip tècnic
Daniel Gibert i Miquel Àngel Prunés