8 Habitatges a Manresa

Edifici entre mitgeres, amb una tipologia per planta de 2 o 3 habitatges, amb un petit local comercial en planta baixa i aparcaments en dos nivells, degut a que la existència de roca al terreny va condicionar l’excavació i es va optar per una opció intermitja. Tots els habitatges disposen de grans obertures i la majoria ventilació creuada. La façana principal es va preveure d’obra vista manual especial de reduïdes dimensions. Els balcons amb acabat de vidre al que fa que es reflecteixin el sol i els núvols en el pla dels balcons.

Promotor
Habitatges Sant Jordi SL

 

Constructora
Consmedel SL

 

Equip tècnic
Artur Gispert i Miquel Àngel Prunés