72 Habitatges a Manresa

Edifici plurifamiliar aïllat que s’organitza en 6 escales amb 2 i 3 habitatges per planta i tipologies de 3 dormitoris. La majoria d’habitatge son del tipus passant per facilitar les ventilacions creuades, amb terrasses corregudes a la façana principal. Les façanes, que tenen una petita ondulació en les seves alineacions, es van preveure amb obra vista manual amb balcons de vidre a la façana principal i amb ampits de formigó prefabricat a la façana posterior.

Promotor
Immobiliària Reyal Urbis SA

 

Constructora
Dragados SA

 

Equip tècnic
Daniel Gibert i Miquel Àngel Prunés