37 Habitatges a St. Fruitós de Bages

Conjunt edificatori de 2 edificis plurifamiliars entre mitgeres amb un total de 37 habitatges, amb una tipologia per planta de 4 i 6 d’habitatges majoritàriament de 1 i 2 dormitoris, amb habitatges en planta baixa amb terrassa i un aparcament comunitari en planta soterrani. Al projecte es va potenciar la imatge del conjunt acumulant la previsió de tribuna al xamfrà, introduint una llosa de coronaments en tot el perímetre de la façana d’obra vista i unificant la cota dels balcons.

Promotor
Habitatges Sant Jordi SL

 

Constructora
Consmedel SL

 

Equip tècnic
Artur Gispert i Miquel Àngel Prunés