32 Habitatges a Manresa

Conjunt de 6 edificis plurifamiliars amb un total de 32 habitatges, que s’organitzen amb una tipologia de dos habitatges passants per planta, amb 3 dormitoris cadascun i grans terrasses corregudes tant a la façana principal com a la posterior. El fort pendent entre els carrer provoca una edificació soterrada molt important, que no s’aprecia des de l’exterior. L’assolellament, les transparències interior-exterior i les terrasses a les façanes son, conjuntament amb la simplicitat estructural, principis de l’esquema inicial.

 

Degut al desnivell entre els carrers el projecte va preveure fins a 3 nivells de soterranis amb accessos diferenciats, que van fer necessària una important actuació estructural.

Promotor
Grupo Parera SL

 

Constructora
Construcciones Jose Antonio Sánchez Santamaría

 

Equip tècnic
Artur Gispert, Joan Fernández i Miquel Àngel Prunés