28 Habitatges a Manresa

Edifici plurifamiliar aïllat amb 28 habitatges que s’organitza en 2 escales amb 3 i 4 habitatges per planta i tipologies de 3 dormitoris, amb grans terrasses corregudes a les façanes principal i posterior, amb la planta baixa destinada a locals i l’aparcament comunitari a la planta soterrani. Les façanes de l’edifici tenen una imatge marcada pel ritme dels ampits massissos de les terrasses corregudes, emmarcades pels matxons d’obra vista manual de la resta de la façana i per les obertures de les escales comunitàries.

Promotor
Grupo Sánchez SL

 

Constructora
Grupo Sánchez SL

 

Equip tècnic
Francesc Casas i Miquel Àngel Prunés