26 Habitatges a Manresa

Edifici plurifamiliar en torre de fins a 10 plantes pis amb un total de 24 habitatges, que forma un conjunt arquitectònic amb l’altre edifici promocionat per Reyal Urbis a Manresa. L’edifici s’organitza en tres cossos de diferents alçades (habitatges façana principal, habitatges façana posterior i caixa d’escala) però amb un llenguatge arquitectònic comú de balcons correguts, grans obertures i acabats de façana en obra vista.

Promotor
Immobiliària Reyal Urbis SA

 

Constructora
Dragados SA

 

Equip tècnic
Daniel Gibert i Miquel Àngel Prunés