20 Habitatges a Tona

Conjunt edificatori de 3 edificis plurifamiliars entre mitgeres, amb un total de 20 habitatges. Els edificis tenen una tipologia d’habitatges diversa, però tots disposen de 3 dormitoris i terrasses. Es van preveure locals i aparcaments en planta baixa i un aparcament comunitari en planta soterrani que ocupava 2 dels 3 edificis. 

Promotor
Selva Blanca SL

 

Constructora
Consmedel SL

 

Equip tècnic
Daniel Gibert i Miquel Àngel Prunés