20 Habitatges a Manresa

Edifici entre mitgeres amb un total de 20 habitatges, amb tipologies diverses de 1,2 i 3 habitatges. La façana principal i la tribuna es van preveure amb grans obertures, amb acabat d’alumini, obra vista amb totxo massís manual de petites dimensions i balcons correguts de vidre. En planta baixa local comercial amb grans obertures, un habitatge amb accés a una terrassa posterior i l’accés als dos aparcaments previstos, que es desenvolupen en tres nivells diferents.

Promotor
Habitatges Sant Jordi SL

 

Constructora
Consmedel SL

 

Equip tècnic
Artur Gispert i Miquel Àngel Prunés