16 Habitatges a Manresa

Edifici en testera amb un total de 16 habitatges, amb tipologies molt diverses. La façana principal i la tribuna es van preveure amb grans obertures, acabat d’alumini i balcons correguts de vidre. La façana lateral molt més opaca i amb un acabat d’obra vista manual. En aquest projecte va ser necessari un treball de consolidació amb pilotatge per la vessant nord del terreny que va suposar un treball de pilotatge i consolidació del terreny molt dificultós.

Promotor
Merovingi SL

 

Constructora
Constructora d’Aro

 

Equip tècnic
Albert Sos i Miquel Àngel Prunés