15 Habitatges a Manresa

Edifici entre mitgeres amb una tipologia per planta de 4 habitatges. La façana principal es va preveure amb acabat de morter pintat amb balcons de vidre.

Promotor
Habitatges Sant Jordi SL

 

Constructora
Consmedel SL

 

Equip tècnic
Artur Gispert i Miquel Àngel Prunés