12 Habitatges a St. Joan Vilatorrada

Edifici entremitgeres, amb una tipologia d’habitatges diversa per adaptar-se als condicionants de la volumetria definida pel planejament (es va presentar un estudi de detall per ajustar-la), amb habitatges en planta baixa i aparcament al soterrani. El projecte té la voluntat d’integrar-se amb l’entorn de casc antic, amb obertures i balcons de dimensions reduïdes i tractament de la façana arrebossat i pintat amb colors càlids tradicionals.

Promotor
Obras de Albañileria Garcia CB

 

Constructora
Obras de Albañileria Garcia CB

 

Equip tècnic
Jaume Arimany i Miquel Àngel Prunés