13 Habitatges a St. Fruitós de Bages

Edifici plurifamiliar aïllat de 13 habitatges, amb una tipologia per planta de 3 habitatges de 3 dormitoris i locals en planta baixa. Es tracta d’un edifici amb tribunes amb aplacat de pedra i un remat del perímetre de la coberta amb una llosa de formigó que marca una ombra que reforça la volumetria del conjunt, façana d’obra vista i balcons de vidre.

Promotor
Dindana SL

 

Constructora
Nelti SA

 

Equip tècnic
Antoni Cortina Vila i Miquel Àngel Prunés