10 Habitatges a Manresa

Edifici entre mitgeres, amb una tipologia de 2 habitatges de 2 dormitoris per planta. Al projecte es va optar per executar els aparcaments en dos nivells per reduir l’excavació a preveure a la planta soterrani. Es van projectar balcons correguts prefabricats de formigó a la façana principal. Grans obertures a les dues façanes.

Promotor
Habitatges Sant Jordi SL

 

Constructora
Consmedel SL

 

Equip tècnic
Artur Gispert i Miquel Àngel Prunés